Sherborne


Fabienne en Erika hebben de cursus Sherborne doorlopen. In maart zullen we onze eindproef doorstaan. Nieuwe interessante mensen hebben we ontmoet, onze blik verruimd en ontdekt hoe we het principe van Veronica Sherborne van nature uit al binnen onze cursussen gebruiken.

Veronica Sherborne (°1922 – 1990) was een leerkracht lichamelijke opvoeding, maar met een bredere blik op geest, ruimte en beweging. Zij ontwikkelde haar bewegingspedagogiek vanuit haar praktijkervaring en anderzijds vanuit de theorie van Rudolf Laban, waar zij  gedurende één jaar een persoonlijke leerlinge van was.

Veronica Sherborne
“Through my experience of teaching and observing human movement, and of learning through trial and error, I have come to the conclusion that all children have two basic needs:

* they need to feel at home in their own bodies and so to gain body mastery
* they need to be able to form relationships”

Rudolf Laban (°1879 – 1958) was danser, choreograaf en dansbewegingspedagoog. Hij is de uitvinder van de Labannotatie en grondlegger van de “European Modern Dance”. Hij zocht naar de wetten van de natuurlijke beweging van mensen, waarbij hij uitgaat van het aangeboren gevoel voor ritme. Beweging was volgens hem een expressie van het innerlijke. Door te bewegen kon de danser vorm geven aan een idee, gevoel streven, en aan innerlijke conflicten.